PrivacyverklaringPrivacyverklaring
Pedicure praktijk By Roos  noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Pedicure praktijk By Roos  gegevens over klachten waarmee klanten bij Pedicure praktijk By Roos  komen in de verwachting dat Pedicure praktijk By Roos  kan helpen met de verlichting van deze klachten. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren.
Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd op een klantenkaart. Deze klantenkaart is te allen tijde inzichtelijk voor klanten van Pedicure praktijk By Roos. Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij Pedicure praktijk By Roos . Pedicurepraktijk By Roos  zal binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.
De gegevens die Pedicure praktijk By Roos  noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van Pedicure praktijk By Roos. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant.